Uw alimentatie onze zorg!

Het LBIO is gespecialiseerd in het innen van partner- en kinderalimentatie. Heeft u recht op alimentatie ? Dan kost het innen van de alimentatie u niets (binnen Nederland). Betalingsplichtigen betalen de opslagkosten als het LBIO de inning over moet nemen.