Hoe kunt u de alimentatie wijzigen?

U kunt de alimentatie in onderling overleg wijzigen met een schriftelijke overeenkomst. Let u er wel op dat een hoger bedrag, dan in de oorspronkelijke uitspraak van de rechtbank werd vastgesteld, niet door het LBIO geïncasseerd kan worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de nieuwe afspraak in een rechterlijke uitspraak wordt opgenomen. Een schriftelijke overeenkomst waarbij een lager bedrag wordt afgesproken is (samen met de oorspronkelijke rechterlijke beschikking) wel inbaar voor het LBIO.

Wanneer wijzigen van de alimentatie in onderling overleg niet mogelijk is, kunt u middels een advocaat een verzoek tot wijziging indienen bij de rechtbank. U kunt een wijziging verzoeken wanneer sprake is van gewijzigde omstandigheden of als de rechter bij de oorspronkelijke beschikking de alimentatie heeft vastgesteld op basis van verkeerde of onvolledige gegevens.