Hoe kunt u alimentatie krijgen?

U kunt samen met uw (ex-)partner afspraken maken over de partner- en/of kinderalimentatie of dit laten vaststellen door de rechter.

Partneralimentatie

Bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap worden de afspraken vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Wordt u het samen niet eens over de hoogte van de partneralimentatie dan zal de rechter een bedrag vaststellen.

Kinderalimentatie

Bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap met kinderen wordt de afspraak over de kinderalimentatie vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Indien u niet getrouwd was, maar er wel sprake is van gezamenlijk gezag, dan wordt de afspraak over de kinderalimentatie vastgelegd in het ouderschapsplan.

Het LBIO adviseert u om uw de afspraak in het ouderschapsplan te laten bekrachtigen door de rechter. U heeft hiervoor altijd een advocaat nodig. Zonder rechterlijke uitspraak kunt u de alimentatie niet laten incasseren door het LBIO!

Alimentatieberekening

Heeft u hulp nodig bij de berekening van de alimentatie dan kunt u bij het LBIO voor € 50,- een berekening laten maken. Om direct een aanvraag in te dienen, klikt u hier.

Vo0rbeelden ouderschapsplan

Het LBIO heeft 2 voorbeelden van ouderschapsplannen die u kosteloos kunt gebruiken om samen met uw ex-partner afspraken te maken. Deze voorbeelden voldoen allebei aan de wettelijke eisen.

  • Een voorbeeld van een ouderschapsplan dat voldoet aan de minimale wettelijke vereisten kunt u hier downloaden.
  • Een uitgebreidere versie van een ouderschapsplan staat hier.