Hoe wordt de alimentatie berekend?

De alimentatie wordt berekend op basis van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Wanneer er zowel kinderalimentatie als partneralimentatie wordt verzocht, heeft kinderalimentatie altijd voorrang. Dit houdt in dat er eerst kinderalimentatie wordt berekend en als er daarna nog ruimte is, de partneralimentatie kan worden berekend. Er bestaat alleen recht op partneralimentatie, indien u getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad. Bij kinderalimentatie is de relatie tussen de ouders niet van belang, zelf als ouders geen relatie hebben gehad, bestaat het recht op kinderalimentatie.

Een groep van rechters (de Expertgroep Alimentatienormen) is verantwoordelijk voor de manier waarop de alimentatie wordt berekend. Zij leggen dit periodiek vast in het zogeheten Tremarapport. Voor dit rapport klikt u hier.

Heeft u hulp nodig bij de berekening van de alimentatie dan kunt u bij het LBIO voor € 50,- een berekening laten maken. Om direct een aanvraag in te dienen, klikt u hier.