Hoe zit het met de jaarlijkse verhoging van de alimentatie?

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

U kunt hier het nieuwe alimentatiebedrag berekenen.