Wat is mediation?

Als u en uw partner kiezen voor een scheidingsmediator dan zal de mediator ervoor proberen te zorgen dat u onderling de zaken regelt en daarbij tot overeenstemming komt. Een mediator begeleidt u daarbij.

U mag dan denken aan zowel juridische begeleiding als aan emotionele begeleiding. In de relatie is immers vaak veel gebeurd. Een scheidingsmediator treedt op als neutraal persoon en behartigt de belangen van beide partijen.

Als een mediationtraject ten behoeve van de scheiding niet mogelijk of wenselijk is, dan krijgen beide partners een eigen advocaat. We noemen dit een echtscheidingsprocedure ‘op tegenspraak’. Beide partners bespreken met hun advocaat de eigen gewenste uitkomst ná de scheiding. Vervolgens bekijken de advocaten of en hoe met elkaar tot overeenstemming kan worden gekomen.

Nadere informatie over wel of niet mediation kunt u vinden op pagina 5 van de brochure “U gaat scheiden”. U kunt hier ook de brochure “Samen uit elkaar” downloaden waar gerichte informatie over mediation te vinden is.