Inning Aanvragen

Volgens de wet zijn ouders verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van hun kind(eren), totdat zij 21 jaar worden. Ouders behoren een financiële regeling te treffen als zij uit elkaar gaan. De rechter kan daarbij een kinderalimentatie vaststellen. Dan is het uitgangspunt dat de betaling onderling door de ex-partners wordt geregeld. Als betalingen niet worden gedaan kunt u ons inschakelen om dit voor u te regelen.