Tot welk moment is partneralimentatie verschuldigd?

Als er al vóór 1 juli 1994 een alimentatieplicht bestond, eindigt de alimentatieregeling niet automatisch na een bepaalde periode, tenzij in het convenant of de beschikking wel een eindedatum is opgenomen.

Voor partneralimentatieverplichtingen die op of ná 1 juli 1994 door de rechter zijn vastgesteld, geldt dat de betalingsverplichting in principe maximaal 12 jaar duurt. Deze periode geldt voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap met kinderen of een huwelijk/geregistreerd partnerschap zonder kinderen dat langer dan vijf jaar heeft geduurd.
Als u en uw ex-partner korter dan 5 jaar getrouwd zijn geweest/geregistreerd partner waren en er zijn geen kinderen, dan duurt de alimentatieplicht niet langer dan dat het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft geduurd.