Op welke manier kunt u een klacht indienen bij het LBIO?

  1. Ondanks het feit dat het LBIO al het mogelijke doet om haar werk zo goed mogelijk te doen, kan het gebeuren dat de activiteiten van het LBIO niet volledig of niet correct zijn. Neem in zo’n geval contact op met de medewerker die uw zaak behandelt en laat weten waarover u ontevreden bent. De medewerker zal proberen uw ontevredenheid weg te nemen. Als u er met de zaakbehandelaar niet uitkomt, kunt u ook het afdelingshoofd benaderen.
  2. Mocht uw ontevredenheid daardoor niet voldoende weggenomen zijn, dan kunt u zich met uw klacht wenden tot de directeur van het LBIO. (Dit heet het ‘kenbaarheidvereiste’. Hier moet u aan voldoen, voordat u uw klacht eventueel aan de Nationale ombudsman stuurt.) Het indienen van een klacht bij het LBIO is in principe vormvrij.
  3. Als u naar aanleiding van het antwoord van de directeur van het LBIO van mening blijft dat het LBIO u tekort doet, dan kunt u daarover schriftelijk klagen bij de Nationale ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC ’s-Gravenhage.
  4. Bij het afhandelen van een klacht is het LBIO gehouden aan hoofdstuk 9 (‘Klachtbehandeling’) van de Algemene wet bestuursrecht.