Eindigt de kinderalimentatieplicht als het kind 18 jaar wordt?

Nee, de plicht tot betaling van kinderalimentatie loopt tot uw kind 21 jaar wordt. Uw kind is echter zelf ontvangstgerechtigd vanaf zijn of haar 18e jaar. Uw kind kan op zijn of haar 18e dan ook zelf instemmen met stopzetting van de inning.