Int het LBIO ook alimentatiegelden die in een convenant zijn overeengekomen?

Ja, mits de regeling van alimentatigelden zoals is overeengekomen in het convenant wordt opgenomen in de beslissing van een rechterlijke uitspraak.

Als een alimentatie is vastgelegd in een convenant en er wordt in een rechterlijke uitspraak niet expliciet verwezen naar dit convenant en evenmin apart in de beslissing een alimentatie bepaald dan kan het LBIO de alimentatiegelden niet innen. Er is dan geen executoriale beslissing op grond waarvan het LBIO kan innen.