Int het LBIO ook alimentatiebedragen die in een convenant zijn overeengekomen?

Nee, tenzij de inhoud van het convenant deel uitmaakt van de rechterlijke uitspraak.