Kan de betalingsplichtige de alimentatie verrekenen met andere kosten?

De betalingsplichtige mag de alimentatie in principe niet verrekenen tenzij u daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.