Een klacht over het LBIO?

Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. Maar soms kan er iets misgaan: onze handeling is niet volledig of niet correct. Het kan zijn dat u daarover een klacht wilt indienen. In dat geval handelen wij uw klacht af volgens de regels die in hoofdstuk 9 (Klachtbehandeling) van de 'Algemene wet bestuursrecht' staan.

Hebt u een klacht? Neemt u dan contact op met de afdeling die uw zaak behandelt en laat weten waarover u niet tevreden bent. Waar mogelijk proberen wij uw klacht op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kunt u zich schriftelijk met uw beklag tot de directeur wenden. Nog steeds niet tevreden? Dan kunt u naar de Nationale ombudsman:

Nationale ombudsman
postbus 93122,
2509 AC  Den Haag.

 
 
Toon volledige website