Over het LBIO

Het LBIO is een overheidsinstelling en verricht in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen.

Het LBIO is gespecialiseerd in het innen van zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Voor een ontvangstgerechtigde van alimentatie berekenen wij geen kosten. Betalingsplichtigen betalen wel wettelijke invorderingskosten. Indien het LBIO de volledige alimentatie int, ontvangt de ontvangstgerechtigde dus ook het volledig verschuldigde bedrag.

Regelgeving

We houden ons bij de uitvoering van onze taken aan de wettelijke regels, zoals het Burgerlijk Wetboek. De wetgeving geeft ons ook bijzondere bevoegdheden. Zo mogen we eenvoudig informatie inwinnen bij onder andere de Belastingdienst, uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid en gemeenten. Bovendien kunnen we – zonder inschakeling van een gerechtsdeurwaarder – beslagleggen op inkomsten uit arbeid of een uitkering.

Deze mogelijkheden ondersteunen onze doelstelling: een kwalitatief goede uitvoering geven aan de (maatschappelijke) incassotaak tegen zo laag mogelijke kosten.

De missie van het LBIO

Het LBIO is de specialist voor het innen van alimentatie. Deskundige medewerkers garanderen een effectieve uitvoering van deze maatschappelijk belangrijke taak.