Uw gegevens in vertrouwde handen

Het LBIO is gehouden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat wij vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens omgaan.